20.10.2021

Otwarcie naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych nr 1/2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 października 2021 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie rundy nr 1/2021 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 750 000,00 PLN.

Rejestracja w systemie jest możliwa już od dnia 19 października 2021 r.

Kryteria naboru:

  1. Nabór skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w ramach sektora Komunikacji Marketingowej. 
  2. Ważność dofinansowania: 60 dni od daty podpisania umowy wsparcia.
  3. Limity dofinansowania na MŚP (NIP), pracownika (PESEL) oraz godziny usług rozwojowych rekomendowanych przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, zgodne z Regulaminem wsparcia przedsiębiorców i ich pracowników w ramach projektu.
  4. Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie* (z zachowaniem określonych przez PARP standardów) lub usługi stacjonarne (MŚP i Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

*w związku z opublikowaniem przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/#zdalnie Operator przygotował Suplement do Regulaminu wsparcia zawierający postanowienia dot. możliwości realizacji usług zdalnych na podstawie Standardu Usług Zdalnego Uczenia się SUZ 2021. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu ORKK

Ułatwienia dostępu