Grafika ze strony głównej

Uwaga Przedsiębiorco!
Zanim przystąpisz do rejestracji, wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie PARP. oraz zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych.

Aktualności

O projekcie

Projekt skierowany jest do MŚP z sektora Komunikacji Marketingowej, prowadzących działalność na terenie całej Polski

Kto może otrzymać dofinansowanie

 • osoby samozatrudnione

 • mikroprzedsiębiorstwa (liczba pracowników: poniżej 10 osób; obrót roczny nie przekracza 2 mln €)

 • małe przedsiębiorstwa (liczba pracowników: poniżej 50 osób; obrót roczny nie przekracza 10 mln €)

 • średnie przedsiębiorstwa (liczba pracowników: poniżej 250 osób; obrót roczny nie przekracza 50 mln €)

 • prowadzące działalność w ramach sektora Komunikacji Marketingowej:

  • J58.1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;

  • J59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;

  • J60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;

  • M.73.1 – Reklama

 • spełniające warunki możliwości uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

 • Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, zgodnych z rekomendacjami określonymi przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS”

Wysokość dofinansowania

Limit 17 000,00 zł netto z wkładem własnym na przedsiębiorstwo (NIP)

Limit 8 500,00 zł netto z wkładem własnym na pracownika (PESEL)

Maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny na pracownika dla usługi rozwojowej została określona przez PARP na podstawie Rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji i wynosi:

Nazwa usługi rozwojowej wspierającej zdobycie kompetencji, kwalifikacji Maksymalna kwota (netto) dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika
 • Planowanie kampanii marketingowej w oparciu o brief strategiczny klienta
 • Projektowanie strategii komunikacji
 • Projektowanie strategii marki
 • Budowanie strategii komunikacji opartej na działaniach, doświadczeniach i zaangażowaniu uczestników (storydoing)
 • Opowiadanie historii w marketingu (storytelling)
 • Pozyskiwanie wiedzy o konsumentach
 • Planowanie kampanii online
 • Projektowanie doświadczeń konsumenckich (consumer experience)
 • Komunikowanie marki na platformach e-commerce
 • Stosowanie danych o konsumentach w rozwoju marki
 • Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym
 • Planowanie projektu marketingowego
 • Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej
 • Prowadzenie sprzedaży i promocji w internecie (ecommerce)
112 PLN
 • Stosowanie „consumer insight” w komunikacji marketingowej
 • Mierzenie efektywności kampanii marketingowej
 • Prowadzenie prezentacji, w tym prezentowanie strategii
 • Planowanie i prowadzenie działań marketingowych w mediach społecznościowych
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem serwisów i aplikacji mobilnych (mobile marketing)
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem marketingu w wyszukiwarce (SEM)
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem Google Analitics
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem emailingu
 • Znajomość funkcjonowania polskiego rynku mediów i analiza trendów w branży
 • Zarządzanie finansami w agencji marketingowej
 • Rozwijanie organizacji poprzez transformację cyfrową
 • Podnoszenie poziomu efektywności w pracy agencji reklamowej
 • Zarządzanie zespołem w firmie marketingowej
 • Budowanie relacji z klientem
 • Automatyzowanie działań marketingowych (marketing automation)
 • Komunikowanie wizerunku marki przy pomocy liderów opinii (Influencer marketing)
 • Projektowanie UX w reklamie
 • Programowanie zakupu powierzchni reklamowych (programmatic)
 • Stosowanie narzędzi technologicznych w marketingu (MarTech)
 • Optymalizowanie stron internetowych (SEO)
120 PLN
 • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)
 • Posługiwanie się językiem polskim w branży na poziomie B2 (z poziomu B1)
 • Posługiwanie się językiem polskim w branży na poziomie B1 (z poziomu A2)
 • Posługiwanie się językiem ukraińskim w branży na poziomie A2 (z poziomu A1)
 • Posługiwanie się językiem ukraińskim w branży na poziomie A1
 • Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym w branży na poziomie B2 (z poziomu B1)
 • Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym w branży na poziomie B1 (z poziomu A2)
72 PLN
 • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing) - cena dot. walidacji i certyfikacji zgodnie z ZSK
89 PLN
 • Projektowanie rozwiązań skoncentrowanych na potrzebach klienta (consumer design)
 • Mapowanie ścieżki konsumenta (consumer journey)
 • Akceptowanie różnorodności i integracja kulturowa w branży marketingowej
106 PLN
 • Posługiwanie się językiem polskim w branży na poziomie A1
56 PLN
 • Posługiwanie się językiem polskim w branży na poziomie A2 (z poziomu A1)
77 PLN

Korzyści z udziału w projekcie

1

minimum procedur

3

oszczędność pieniędzy

2

realizacja indywidualnych potrzeb szkoleniowych pracowników

4

motywacja pracowników

5

zwiększenie konkurencyjności firmy

6

proste i przejrzyste zasady skorzystania z projektu

8

bezgotówkowy system rozliczania

7

szeroka oferta usług rozwojowych w bazie BUR

10

szkolenia "szyte na miarę" potrzeb

9

oszczędność czasu

Jak wziąć udział w projekcie

Krok 1 Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej PARP
Krok 2 Rejestracja i znalezienie odpowiedniej usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
Krok 3
Rejestracja i złożenie wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych poprzez system projektu ORKK
Krok 4 Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez specjalistów ORKK
Krok 5 Podpisanie Umowy wsparcia i nadanie numeru ID wsparcia
Krok 6 Odbiór promesy potwierdzającej dofinansowanie usługi rozwojowej
Krok 7 Przekazanie promesy firmie szkolenioweji udział pracowników MŚP w usłudze rozwojowej
Krok 8 Ocena usługi przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR
Krok 9 Rozliczenie usługi przez MŚP w systemie projektu ORKK
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej PARP
Rejestracja i znalezienie odpowiedniej usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
Rejestracja i złożenie wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych poprzez system projektu ORKK
Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez specjalistów ORKK
Podpisanie Umowy wsparcia i nadanie numeru ID wsparcia
Odbiór promesy potwierdzającej dofinansowanie usługi rozwojowej
Przekazanie promesy firmie szkolenioweji udział pracowników MŚP w usłudze rozwojowej
Ocena usługi przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR
Rozliczenie usługi przez MŚP w systemie projektu ORKK

Kontakt

Szczegółowe informacje uzyskacie państwo u specjalistów ds. aktywnej rekrutacji
BIURO PROJEKTU: ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00
Agnieszka Fontańska tel. 508-024-439 agnieszka.fontanska@gigroup.com
Adam Gierczak tel. 512-176-047 adam.gierczak@gigroup.com

Ułatwienia dostępu