21.11.2022

Otwarcie naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych nr 6/2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie rundy nr 6/2022 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 500 000,00 PLN.

Kryteria naboru:

  1. Nabór skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w ramach sektora Komunikacji Marketingowej. 
  2. Nabór skierowany wyłącznie do MŚP mających PKD wiodące z Sektora Komunikacji Marketingowej (J58.1; J59; J60; M73.1)
  3. Ważność dofinansowania: 60 dni od daty podpisania umowy wsparcia.
  4. Limity dofinansowania na MŚP (NIP), pracownika (PESEL) oraz godziny usług rozwojowych rekomendowanych przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, zgodne z Regulaminem wsparcia przedsiębiorców i ich pracowników w ramach projektu.*
  5. Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach.
  6. Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie** (z zachowaniem określonych przez PARP standardów) lub usługi stacjonarne (MŚP i Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

*przypominamy, iż w dniu 10.10.2022 został opublikowany Regulamin zaktualizowany m.in. w zakresie Rekomendacji. Prosimy o zapoznanie z dokumentem oraz załącznikami

**w związku z opublikowaniem przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/#zdalnie Operator przygotował Suplement do Regulaminu wsparcia zawierający postanowienia dot. możliwości realizacji usług zdalnych na podstawie Standardu Usług Zdalnego Uczenia się SUZ 2021. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania.

Planowana data zakończenia naboru: 13 grudnia 2022 lub do wyczerpania środków.

 

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu ORKK

Ułatwienia dostępu