12.01.2023

Otwarcie naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych nr 1/2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 stycznia 2023 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie rundy nr 1/2023 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 1 300 000,00 PLN.

Kryteria naboru:

  1. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w ramach sektora Komunikacji Marketingowej 
  2. Termin realizacji dofinansowania: usługi powinny rozpocząć się w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania Umowy wsparcia i zakończyć najpóźniej do 31 marca 2023
  3. Limity dofinansowania na MŚP (NIP), pracownika (PESEL) oraz godziny usług rozwojowych rekomendowanych przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej zgodne z Regulaminem wsparcia przedsiębiorców i ich pracowników w ramach projektu*
  4. Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach
  5. Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie** (z zachowaniem określonych przez PARP standardów) lub usługi stacjonarne (MŚP i Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa)

*przypominamy, iż w dniu 10.10.2022 został opublikowany Regulamin zaktualizowany m.in. w zakresie Rekomendacji. Prosimy o zapoznanie z dokumentem oraz załącznikami

**w związku z opublikowaniem przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/#zdalnie Operator przygotował Suplement do Regulaminu wsparcia zawierający postanowienia dot. możliwości realizacji usług zdalnych na podstawie Standardu Usług Zdalnego Uczenia się SUZ 2021. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania.

Planowana data zakończenia naboru: 31 stycznia 2023 lub do wyczerpania środków.

 

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu ORKK

Ułatwienia dostępu