28.02.2023

Przedłużenie naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy nr 1/2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwa runda nr 1/2023 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych. Zachęcamy do skorzystania z oferty i składania wniosków na listę rezerwową. O zakwalifikowaniu do dofinansowania będziemy informować drogą mailową.

Planowana data zakończenia naboru: 15.03.2023 r. (lub do wyczerpania alokacji)

 

Kryteria naboru:

  1. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w ramach sektora Komunikacji Marketingowej 
  2. Termin realizacji dofinansowania: usługi powinny rozpocząć się w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania Umowy wsparcia i zakończyć najpóźniej do 31 marca 2023 (w związku z przedłużeniem naboru, data zakończenia będzie ustalana indywidualnie dla każdego wniosku).
  3. Limity dofinansowania na MŚP (NIP), pracownika (PESEL) oraz godziny usług rozwojowych rekomendowanych przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej zgodne z Regulaminem wsparcia przedsiębiorców i ich pracowników w ramach projektu*
  4. Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach
  5. Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie** (z zachowaniem określonych przez PARP standardów) lub usługi stacjonarne (MŚP i Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa)

*przypominamy, iż w dniu 10.10.2022 został opublikowany Regulamin zaktualizowany m.in. w zakresie Rekomendacji. Prosimy o zapoznanie z dokumentem oraz załącznikami

**w związku z opublikowaniem przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/#zdalnie Operator przygotował Suplement do Regulaminu wsparcia zawierający postanowienia dot. możliwości realizacji usług zdalnych na podstawie Standardu Usług Zdalnego Uczenia się SUZ 2021. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania.

 

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu ORKK

Ułatwienia dostępu