31.08.2023

Przedłużenie naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy nr 2/2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwa runda nr 2/2023 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych. Zachęcamy do skorzystania z oferty i składania wniosków na listę rezerwową. O zakwalifikowaniu do dofinansowania będziemy informować drogą mailową.

Planowana data zakończenia naboru: 15.09.2023 r. 

 

Kryteria naboru:

  1. Nabór skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w ramach sektora Komunikacji Marketingowej
  2. Termin realizacji dofinansowania: usługi powinny zakończyć najpóźniej do 30 października 2023 r.
  3. Limit na MŚP (NIP) wynosi 34 000 PLN; limit na pracownika (PESEL) 8 500 PLN, limity maksymalnych kwot dofinansowania osobogodzin na pracownika dla usług rozwojowych rekomendowanych przez Radę Sektorową zgodne z zał. nr 2 do Regulaminu wsparcia przedsiębiorców i ich pracowników w ramach projektu*
  4. Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie** (z zachowaniem określonych przez PARP standardów) lub usługi stacjonarne (MŚP i Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa)
  5. W naborze mogą wziąć udział MŚP, które otrzymały dofinansowanie w ramach poprzednich naborów realizowanych w Projekcie ORKK (przy zachowaniu obowiązujących w Projekcie limitów)

 

*przypominamy, iż w dniu 24.07.2023 został opublikowany zaktualizowany Regulamin. Prosimy o zapoznanie z dokumentem oraz załącznikami

**w związku z opublikowaniem przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/#zdalnie Operator przygotował Suplement do Regulaminu wsparcia zawierający postanowienia dot. możliwości realizacji usług zdalnych na podstawie Standardu Usług Zdalnego Uczenia się SUZ 2021. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania.

 

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu ORKK

Ułatwienia dostępu