08.02.2022

Trwa nabór wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy nr 1/2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwa runda nr 1/2022 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych. Zachęcamy do skorzystania z oferty i składania wniosków.

Planowane zakończenie naboru: 14.02.2022 r.

Kryteria naboru:

  1. Nabór skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w ramach sektora Komunikacji Marketingowej. 
  2. Ważność dofinansowania: 60 dni od daty podpisania umowy wsparcia.
  3. Limity dofinansowania na MŚP (NIP), pracownika (PESEL) oraz godziny usług rozwojowych rekomendowanych przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, zgodne z Regulaminem wsparcia przedsiębiorców i ich pracowników w ramach projektu.
  4. Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednim naborze.
  5. Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie* (z zachowaniem określonych przez PARP standardów) lub usługi stacjonarne (MŚP i Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

*w związku z opublikowaniem przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/#zdalnie Operator przygotował Suplement do Regulaminu wsparcia zawierający postanowienia dot. możliwości realizacji usług zdalnych na podstawie Standardu Usług Zdalnego Uczenia się SUZ 2021. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu ORKK

Ułatwienia dostępu